Grensetreffet 10-14 august 2016

                                      

 

 

         

                     

 

Fredriksten Camping i Halden..

10. august

Så går turen ned til Halden sentrum

side 2